Påmelding

Aldersgrense for påmelding er 20 år.

Spillere for pasient/demon må melde seg på sammen, og må derfor finne en partner før påmelding. Det er 10 pasient og 10 demonroller.

I tillegg er det 3 roller som personale på institusjonen. Disse rollene har en viss grad av instruksjon og har mindre agens, og deltakeravgiften er dermed også lavere.