Innhold

Akter og kalibrering

Laiven spilles i akter med korte avbrudd for kalibrering mellom hver. I den første akten forsøker pasientene å etablere seg i sitt nye miljø. I økende grad eskaleres demonenes kontroll og manipulasjon mens pasientene bygger selvfølelse, mot og åpenhet. De siste aktene av laiven når et crescendo når demonene skaper konflikt og frykt, før intensiteten går ned mot en roligere avslutning.


Innhold og tema

The Devil You Know er et relasjonsdrama med overnaturlige og uhyggelige elementer. Nedenfor har vi listet opp tema og innhold som du kommer til å møte på i laiven, eller som kan dukke dynamisk opp i spill sammen med andre. Denne listen vil hjelpe deg å finne ut om laiven er for deg.

GradInnhold / tema1: Vil jeg oppleve dette?
2: Kan jeg unngå det?
Sentralt tema i laivenDemoner, angst, manglende selvtillit, skam, intimitet, ensomhet
psykisk manipulering, hukommelsestap, psykiatrisk institusjon
1: Ja, disse temaene er overalt
2: Nei, du vil møte disse temaene gjentatte ganger og må samhandle med dem
Del av visjonenBesettelse, hallusinasjoner, vold i relasjoner, frihetsberøvelse, aggresjon, blod1: Ja, disse vil være tilstede
2: Nei, ikke helt. Begrenset interaksjon må forventes
Del av designetSeksualitet, avhengighet, narkotika, simulert vold, selvmord,
seksuelt misbruk, depresjon, fattigdom, død, religion
1. Sannsynligvis, i samhandling eller for andre
2. Trolig. Du trenger ikke å samhandle
Valgfritt hvis spillere initierer detØvrige tema som ikke er listet opp her.1. Kanskje, hvis du eller andre inkluderer det i spill
2. Sannsynligvis. Forlat scenen hvis du vil
UnngåsEkte sex, full nakenhet, kroppsskam, eksplisitt visuell selvskading, realistisk psykisk sykdom, ekte narkotika, ekte alkohol, BDSM1. Ikke en del av laiven
2. Ja. Du kan delta selv om disse temaene er vanskelige for deg

Metateknikker

Alle metateknikker gjennomgås i plenum før laivstart

Kalibrering: før en scene

Sjekk alltid med andre involverte spillere før en planlagt scene hvis du er usikker på om de er ok med det. Demonene forventes å ha god oversikt over deres pasients preferanser og skal kunne bistå i å finne fram til bra spill.

Kalibrering: under scenen

For å endre intensitet i en pågående scene, eller å for å sjekke om alt er ok bruker vi trafikklysmodellen. Grønt betyr at alt er bra og mer av dette spillet ønskes. Gult betyr at det er ok, men at intensiteten må senkes. Rød betyr at det ikke kjennes greit og at scenen skal avbrytes. Flere teknikker kan brukes for å formidle mer kompliserte beskjeder.

Soner

Noen rom er merket som rolige rom. Her spiller vi mer forsiktig, roligere og mer lavmælt. I påmeldingen svarer man på om man ønsker å sove uforstyrret eller om man er åpen for spill med andre spillere på natten. Det vil også være et off-rom for de som trenger å forlate spillet en liten stund.

Lookdown

Dette er en teknikk for å passere eller forlate en scene uten å forstyrre spillet. Man holder håndflaten mot pannen som en skjerm og bøyer nakken. På denne måten kan du gå forbi eller forlate en scene og visuelt vise andre spillere hva som skjer. Det stilles ingen spørsmål om hvorfor du bruker lookdown og det spilles ikke på at noen har forlatt scenen eller gått forbi.

Vold og sex

Vi bruker teaterteknikker for vold og sex. Man bør diskutere scenen i forkant, eskalere langsomt og gjøre kalibrering underveis slik at begge parter er mer. Ved simulert sex i spill beholdes klærne på og man rører ikke ved genitaliene. Det skal ikke eskaleres sånn at det blir gruppepress på hvem som vil/får/tør mest.

Ved simulert vold begynner man med å bryte og eskalerer langsomt for å gi hverandre tid rom for å snakke inlaiv. For eksempel kan en av partene gi seg eller provosere, eller andre kan gripe inn. Gi andre mulighet til å forstå hvorfor rollene slåss og hva det gjelder.

Rolledød, plot trains

Ingen roller kan dø eller bli så fysisk eller psykisk skadde at det begrenser spillet deres. Ingenting skal skje som er så overraskende eller har så høy prioritet at det tar over laiven eller krever personalets fulle oppmerksomhet.

Hvem er ansvarlig for hva

Arrangører

Fiksjonen
Relasjon, demoner
Matlaging
Spillsted
Produksjon

Arrangører og spillere

Backstory
Relasjon, pasienter
Ensemble
Roller
Demonisk estetikk

Spillere

Drive spillet
Relasjon, pasient/demon
Sengetøy
Kostyme
Transport